Avtale i Cancun

Etter å ha forhandlet gjennom hele natten, og til protester fra Bolivia, ble partene i formiddag (norsk tid) enige om en avtale. Dette er en mer omfattende avtale enn de fleste hadde ventet på forhånd, men inneholder ingen nye løfter om utslippskutt.

Avtalen inneholder følgende elementer (dette er foreløpig, og vi kommer tilbake med utdypende kommentarer og analyse senere).

10. desember i Cancun

Hva skjer i dag 10. desember?


FNs klimaforhandlinger kan bli satt på sidelinjaCANCUN: FNs klimaforhandlinger står i fare for å miste troverdigheten etter 16 år med svært langsomme framskritt.Les mer…

Blir det beste det godes fiende i Cancun?Onsdag holdt statsminister Jens Stoltenberg Norges hovedinnlegg under forhandlingene i Cancun. I sin tale la Stoltenberg størst vekt på redusert avskoging (REDD) og finansiering av klimatiltak. Dette er to tema der Norge har spilt en viktig rolle internasjonalt, og der det kan være mulig å komme til enighet.


Les mer…

9. desember i Cancun

Hva skjer i dag 9. desember?

Hva skjedde 8. desember?

– Tiden for handling har kommet til Cancún

NATUR OG UNGDOM: I disse dager pågår klimaforhandlingene i Cancún, Mexico. Vi er inne i den siste, avgjørende uka og jeg og Ola Elvevold, leder i Natur og Ungdom, deltar på forhandlingene fra innsiden. I dag talte Jens Stoltenberg til konferansen. En tale som hadde store forventninger knyttet til seg, dessverre sviktet han.
Les mer…

Krever regnskap og rettigheter i regnskogenMange taler verdens regnskoger sin sak under klimaforhandlingene i Cancun. Og dette er et område der partene faktisk kan bli enige.Les mer…

8. desember i Cancun

Hva skjer i dag 8. desember?

Hva skjedde 7. desember?

7. desember i Cancun

Hva skjer i dag 7. desember?

Hva skjedde 6. desember?

Avgjørende uke for FN-forhandlingeneCANCUN: En viktig drivkraft for å få til framskritt i Cancun er frykten for at FN-prosessen kan bli irrelevant. Men Kina overrasket mandag med å ville inkludere løfter om utslippskutt i en internasjonal avtale.Les mer…

Fastlåst konflikt mellom rike land og utviklingslandForhandlinger om forpliktende utslippskutt er brutt sammen, og Kyoto-protokollen henger ifølge CICERO-direktør Pål Prestrud i en tynn tråd.Les mer…

– Mer bekymret for klimaet

CANCUN: Sir Nicholas Stern er mer bekymret for klimaet i dag enn han var for fire år siden da han var ansvarlig for en omfattende studie som beregnet kostnadene ved å redusere utslipp sammenlignet med skadekostnadene av klimaendringer.
Les mer…

6. desember i Cancun

Hva skjer i dag 6. desember?

Hva skjedde 3. desember?

CO2-håndtering kan bli Kyoto-mekanisme

Klimakonvensjonens underkomite for vitenskapelige og tekniske råd har kommet med sine anbefalinger til COP 16.

Les mer…

For tidlig å si noe om utfalletDelegatene i Cancun diskuterer avtaletekster og avventer ministermøtene som skal holdes de neste fem dagene.


Les mer…

Stort utslippsgap

CANCUN: Det er et stort gap mellom utslippsløftene fra fjorårets klimaforhandlinger i København og hva som er nødvendig for å nå det såkalte togradersmålet. Det viser en ny rapport fra FNs miljøprogram UNEP som ble lansert under klimaforhandlingene i Cancun.
Les mer…

Pressefrokost om COP 16

CICERO inviterer til pressefrokost mandag 6. desember klokka 0830 i Høyres hus i Oslo.

Program:

  • Pål Prestrud: Hvor står klimaforhandlingene?
  • Arild Angelsen: REDD+ i klimaforhandlingene
  • Asbjørn Aaheim: Hvor er vi på vei? Globale konsekvenser av klimaendringene
  • Ilan Kelman: Status for små øystater

Fredag 3. desember i CancunHva skjer i dag 3. desember?

*UNFCCC: Daily Programme 3 December

Hva skjedde 2. desember?

Bred pakke, men hva skal den inneholde?
USA signaliserer at de vil ha framgang på alle områder i Cancun. Norges miljø- og utviklingsminister sier det er umulig å få til parallell bevegelse i alle saker.


Les mer…

Torsdag 2. desember i CancunHva skjer i dag 2. desember?
UNFCCC: Daily Programme 2 December

Hva skjedde 1. desember?

Alt eller ingenting

Av: Guri Bang og Steffen Kallbekken

De første par dagene i Cancun har forhandlerne lagt vekt på at det er viktig å komme fram til det de kaller en balansert beslutningspakke. Men krav om at denne pakken skal inkludere framskritt innenfor alle forhandlingstema, kan gjøre dette vanskelig.

Onsdag 1. november i CancunHva skjer i dag 1. desember?
UNFCCC: Daily Programme 1 December

CICERO Side event kl 1130 Cancun-tid:
Food Security and Human Rights in Small Island Developing States and the Arctic

Hva skjedde 30. november?

En beslutningspakkeDet er ikke snakk om å lage global klimaavtale i Cancun. Men på åpningsdagen sto en pakke full av beslutninger høyt på ønskelista.


Les mer…

COP 16

Følges av 31 medlemmer.

Klimakonvensjonens 16. partskonferanse ble gjennomført i Cancun i Mexico 29. november til 10. desember 2010. CICEROs forskere rapporterte fra COP 16 i Mexico her i COP16-sonen.
Alle er velkomne til å kommentere på innleggene og delta i debatten


Etter Cancun:
IISD: Earth Negotiation Bulletin: Summary of the Cancun climate change conference

Climate Connect: Cecicion Summary: Cancun
Mer om sonen

Origo COP 16 er en sone på Origo. Les mer
Annonse